{tab=Pozvánka}
rtfPozvánka OZ 29.2.rtf54.37 KB

{tab=Uznesenia}
rtf29.2.rtf126.88 KB
{tab=Materiály k zasadaniu}
xlsProgramový rozpočet – príjmy 201220132014.xls46.5 KB
xlsProgramový rozpočet – výdavky 201220132014.xls312.5 KB
docProgramový rozpočet na rok 201220132014.doc884 KB
rtfVZN 1 o určení výšky dotácie ŠKD.rtf134.34 KB

{tab=Zápisnica}
rtfZápisnica návrh 29.2.2012.rtf149.6 KB

{/tabs}