KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

obecnyples-1

Vážení rodičia !

Na základe VZN č. 5/2013 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka, vám Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. SNP 587/4, Kanianka oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 17. januára 2015 (v sobotu) v čase od 9.00 – 13.00 hod. v priestoroch ZŠ Kanianka. Zápis do 1.ročníka základnej školy je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2015 6. rok veku. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa. Prítomnosť dieťaťa je nevyhnutná.

RIADITEĽSTVO MŠ OZNAMUJE RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS VIANOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PRERUŠENÁ

OD 22.12.2014/ vrátane/- 07.01.2015

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ 08.01.2015

PREROKOVANÉ A SCHVÁLENÉ RADOU ŠKOLY A ZRIAĎOVATEĽOM - STAROSTOM OBCE.

Obec Kanianka zverejňuje zámer spoločnosti VESPO SK s.r.o. na ploche označenej v Koncepte ÚP Kanianka pod kódom 78.


Cieľom uvedeného projektu je v prvej etape vybudovať obchodno - skladovacie priestory pre spoločnosť s viac ako 10 ročnou históriou na trhu . Spoločnosť sa zaoberá dodávaním tovarov pre kvetinárstva a záhradné centrá formou veľkoobchodu . V druhej etape uvažujeme rozšíriť priestory o záhradné centrum, kde by sme ponúkali komplexné služby pre okolitú oblasť.

Význam projektu pre spoločnosť je v riešení zamestnanosti cca 15 zamestnancov, do budúcnosti sa plánuje počet zamestnancov zvýšiť pre potreby realizácie záhradného centra . V neposlednom rade tiež zabezpečenie komplexných služieb v oblasti záhradníctva a dekorácii pre domácnosti v oblasti, kde sa bude spoločnosť nachádzať. Chceme vybudovať spoločnosť, ktorá bude ešte bližšie ku svojim zákazníkom aj preto , lebo v súčasnosti firma pracuje len formou veľkoobchodu, no zámer je vybudovať aj maloobchodnú predajňu pre širokú verejnosť hlavne z blízkeho okolia .

pdfVizualizácia