Hlavné menu

Správcovská spoločnosť Eko Energia s.r.o. Kanianka dáva na vedomie vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome:
Školská 589
Bojnická cesta 590
Bojnická cesta 591
v budove Základnej školy
v budove Obecného úradu
a v budove  Domu kultúry, že dňa 30.10.2017 bude v čase od 6,00 h – 18,00 h prerušená dodávka tepla a teplej vody.

V uvedenom termíne bude výrobca tepla a teplej vody spoločnosť Termming a.s. realizovať pripojenie nového kondenzačného kotla do systému centrálneho vykurovania v obci Kanianka.

Žiadame všetkých dotknutých spoluobčanov o pochopenie a trpezlivosť.

Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. oznamuje, že od: 09.11.2017 06:00 h do: 09.11.2017 18:00 h bude  prerušená distribúcia elektriny  pre nižšie uvedený zoznam OM s EIC kodmi, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy  prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.

Vyrozumenie SSE odstávka a zoznam ulíc

1 2 3 10