KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

pdfpozvánka 23.4.

RIADITEĽSTVO MŠ OZNAMUJE RODIČOM, ŽE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY POČAS VEĽKONOČNÝCH PRÁZDNIN BUDE PRERUŠENÁ

OD 17.04.2014/ vrátane/DO 22.04.2014

ZAČIATOK PREVÁDZKY MŠ JE 23.04.2014 T.J. V STREDU.

PREROKOVANÉ A SCHVÁLENÉ RADOU ŠKOLY A ZRIAĎOVATEĽOM - STAROSTOM OBCE.

Počet oprávnených voličov:

Okrsok č. 1.                            1.101

Okrsok č. 2.                            1.151

Okrsok č. 3.                            1.075

Spolu za obec:                            3.327


Vydané obálky:
Okrsok č. 1                               660    59,94 %

Okrsok č. 2                               686    59,60 %

Okrsok č. 3                               618    57,48 %

Spolu za obec :                           1.964    59 %

 

Odovzdané obálky:

Okrsok č. 1                               658

Okrsok č. 2                               686

Okrsok č. 3                               618

Spolu za obec:                           1.962

 

Platné hlasy

Okrsok č. 1                               656  

Okrsok č. 2                               677

Okrsok č. 3                               608

Spolu za obec:                           1.941

 

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc

Okrsok č. 1                              297   45,27 %

Okrsok č. 2                              356   52,58 %

Okrsok č. 3                              274   45,07 %

Spolu za obec:                              927   47,75 %


Andrej Kiska

Okrsok č. 1                              359   54,73 %

Okrsok č. 2                              321   47,42 %

Okrsok č. 3                              334   54,93 %

Spolu za obec:                          1.014    52,25 %