KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu


Obecný úrad oznamuje, že dňom 12.9.2015 (sobota) sa bude vykonávať rezanie asfaltu v rámci budovania kanalizácie v obci Kanianka. Pracovníci stavebnej firmy Tetrastav začnú pílením asfaltu na miestnych komunikáciách na uliciach Športová a Stará cesta. Žiadame občanov bývajúcich na týchto uliciach, aby na nich neparkovali a umožnili stavebnej firme realizáciu prác. Postupne budú vykonávané práce aj na ostatných dotknutých uliciach.

Obec Kanianka oznamuje občanom bývajúcich na uliciach Športová, ČSĽA, Krátka, Sládkovičova, Stará cesta, Bojnická, Pionierov, Lesná, že v mesiaci august 2015 bude započatá výstavba kanalizácie v starej časti obce na vyššie uvedených uliciach. Realizátorom stavby je spoločnosť TetraStav s.r.o.Ružomberok. Investor diela je StVS a.s. Banská Bystrica. Odborné vedenie nad vykonávaním stavebných prác zabezpečuje Marian Kmeť tel. 0917 975 025, ktorý poskytne technické informácie.

Plánované ukončenie prác - december 2015. Touto cestou obec Kanianka vyslovuje poďakovanie všetkým dotknutým, ktorí napomohli k úspešnému schváleniu tohto europrojektu, na ktorý sme čakali niekoľko rokov. Veríme, že občania budú pri realizácii diela nápomocní a ústretoví a to aj napriek predpokladaným výlukám v doprave, rôznym obmedzeniam a technickým problémom.

kanalizácia