KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY OZNAMUJE RODIČOM , ŽE DŇA 28.4.2014 O 15,30 HOD SA KONÁ PLENÁRNE ZASADNUTIE RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA.

PROGRAM:

OTVORENIE

VYHODNOTENIE KONCEPCIE MŠ ZA OBDOBIE 2009-2014

OBOZNÁMENIE S PRIJÍMANÍM DETÍ DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

PREVZATIE ROZHODNUTIA O PRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ

POZÝVAME AJ RODIČOV, KTORÍ SI DALI ZAPÍSAŤ DIEŤA DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015. RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE SA USKUTOČNÍ V JEDÁLNI MŠ.

Zoznam zmien:

  • V „sobotu a nedeľu“ je zmenený odchod spoja z Prievidze do Kanianky z 18.20 hod. na 18.35 hod., (zmena je kvôli prestupu cestujúcich z vlaku 5009 z NZ na autobus (požiadavka OcÚ Kanianka).
  • Odchod spoja z Kanianky,Jednota je zmenený z 18.50 na 18.55 hod. (posun odchodu súvisí s posunom predošlého spoja).
  • Oodchod spoja z Kanianky,Jednota je zmenený z 9.20 hod. na 9.10 hod., kvôli prestupu cestujúcich v Prievidzi na vlak 5002 do Topoľčian (požiadavka OcÚ Kanianka).
  • Odchod spoja z Prievidze do Kanianky je zmenený z 8.55 hod. na 8.50 hod. (súvisí so zmenou odchodu z Kanianky na 9.10 hod.)
  • pdfKanianka Jednota
  • pdfKanianka Kopaničky
  • pdfKanianka sídl.
  • pdf307434

pdfpozvánka 23.4.

Počet oprávnených voličov:

Okrsok č. 1.                            1.101

Okrsok č. 2.                            1.151

Okrsok č. 3.                            1.075

Spolu za obec:                            3.327


Vydané obálky:
Okrsok č. 1                               660    59,94 %

Okrsok č. 2                               686    59,60 %

Okrsok č. 3                               618    57,48 %

Spolu za obec :                           1.964    59 %

 

Odovzdané obálky:

Okrsok č. 1                               658

Okrsok č. 2                               686

Okrsok č. 3                               618

Spolu za obec:                           1.962

 

Platné hlasy

Okrsok č. 1                               656  

Okrsok č. 2                               677

Okrsok č. 3                               608

Spolu za obec:                           1.941

 

Doc. JUDr. Robert Fico, CSc

Okrsok č. 1                              297   45,27 %

Okrsok č. 2                              356   52,58 %

Okrsok č. 3                              274   45,07 %

Spolu za obec:                              927   47,75 %


Andrej Kiska

Okrsok č. 1                              359   54,73 %

Okrsok č. 2                              321   47,42 %

Okrsok č. 3                              334   54,93 %

Spolu za obec:                          1.014    52,25 %