Hlavné menu

Obce: Poruba, Lazany, Kanianka, Malinová, Chvojnica, Tužina, Poluvsie, Nitrianske Pravno, Kocurany, Sebedražie, Čavoj, Temeš, Nevidzany a obec Seč pozývajú starých i mladých, veľkých i malých, slobodných i zadaných, na  „XI. ročník výstupu na Maguru“.

Kedy ? 7. mája 2017 – nedeľa
O koľkej ? 8.00 hod. „Pohostinstvo Nemčík“ Kanianka
Kade ? Cez „kaniansky kríž“, po červenej na Maguru
Kam ? Magura

Na vašu účasť sa tešia organizátori

TURISTIKE ZDAR !

Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade do 2.mája 2017. Neváhajte a prihláste sa už dnes!

Vážení občania.

V súvislosti s nadmerným výskytov psích exkrementov vykonáva obecná polícia v Kanianke kontrolu evidenčných známok psov a úhradu dane za psa. Bolo zistené, že množstvo osôb, ktoré dlhodobo chovajú psy na území obce Kanianka nepriznali daň za psa a zvieratá chovajú na čierno.
Obecná polícia v Kanianke vyzýva občanov, aby v prípade zistenia skutočnosti, že pes nie je prihlásený, oznámili túto skutočnosť na e-mail obce ocu.kanianka@stonline.sk, alebo obecnej polície ocp.kanianka@centrum.sk, resp. na tel. čísla 0905 650283, 5400615, alebo na mieste prvého kontaktu na obecnom úrade Kanianka.
Nahlasovatelia majú zaručenú anonymitu.
Miesta držiteľov psov je možné overiť v priloženej tabuľke.
ZOZNAM PSOV

1 2 3 7