KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

  1. Školský rok sa začína 2.9.2014 t. j. utorok.
  2. Nástup detí do MŠ je od 6,00 - 8,00 hodiny.
  3. Deti, ktoré ešte MŠ nenavštevovali, prinesú si so sebou potvrdenie od lekára, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni.
  4. Deti 3 ročné sú prijaté na adaptačný pobyt , kde sa riadime podľa vypracovaného adaptačného programu. Deti sa adaptujú na prostredie MŠ postupne –1. deň 1 hodina , ktorá sa postupne predlžuje podľa reakcií detí , o čom rozhoduje učiteľka na triede.
  5. deň nástupu do MŠ je potrebné priniesť deťom prezuvky a pyžamo. Ostatné pokyny sú pripravené na oznamovacích tabuliach v detských šatniach.
  6. O organizácii a poplatkoch sa rodičia dozvedia na plenárnom rodičovskom združení, ktoré sa uskutoční 3.9. 2014 o15,30 v jedálni MŠ.    Zoznam detí nájdete v sekcii školstvo, materská škola, oznamy.

SNP2

Obec Kanianka zverejňuje uvoľnenie nebytových priestorov - predajne mäsa a mäsových výrobkov CUORE na Bojnickej ceste v Kanianke, na základe výpovede zo zmluvy horeuvedenou firmou.

Prípadný záujemca o tieto predajné priestory nech sa informuje na obecnom úrade v Kanianke, prípadne na č. telefónu 0905 554 006.

Všetkým priaznivcom podujatia Šlágerparáda oznamujeme, že podujatie sa uskutoční 11. septembra 2014 v Športovej hale v Prievidzi o 17,00 hod., predpokladané ukončenie podujatia o 22,00 hod.

Predpredaj vstupeniek pre občanov Kanianky je zabezpečený v DK Kanianka u p. Marty Švorcovej 5401084. Vstupné 10 €. Za spoluorganizátorov podujatia Vás srdečne pozývajú Marcel Kuna, ktorý pre našich občanov zabezpečí sedenie v prednej časti sály a prednostný vstup. Ing. Ivor Husár sponzoruje autobusy z Kanianky do Prievidze a späť. Autobusové spojenia budú pripravené pre našich občanov pred budovou obecného úradu v Kanianke s odchodom o 15,45 hod.

slager-final