KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

pdfReklamácia StVPS

fotosutaz kanianka2

Vrchnaky2-LetakA4-sk-new

Zberné miesta vrchnáčikov:

- Materská škola Kanianka

- Základná škola Kanianka

- Dom kultúry Kanianka

Bližšie informácie:

www.tommy.webnode.sk

docVerejná vyhláška

Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_11-2015_Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_11- 2015_Záväzná časť

Grafická časť

Variant 1

jpg02_Komplexny návrh kataster_Variant 1

jpg03_Komlexný návrh-obce_Variant1

jpg04_Doprava_Variant-1

jpg05_Technická vybavenosť_Variant-1

jpg06_PPF_Variant-1

jpg07_Regulácia a VPS_Variant1

Variant 3

jpg01_Śiršie vzťahy

jpg02_Komplexny návrh kataster_Variant3

jpg03_Komplexny návrh-obec_Variant-3

jpg04_Doprava_Variant-3

jpg05_Technická vybavenosť_Variant-3

jpg06_PPF_Variant-3

jpg07_Regulácia a VPS_Variant-3

Správa o hodnotení vplyvu na životné prostredie

pdfSpráva_o_hodnotení

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

pdfZS_UPN Kanianka