KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Vrchnaky2-LetakA4-sk-new

Bližšie informácie:

www.tommy.webnode.sk

Ul. Školská pri garážach - 1 parkovacie miesto

Ul. Školská pred bytovým domom - 1 parkovacie miesto

Ul. Bojnická cesta pred bytovým domom 591 - 1 parkovacie miesto

Dom kultúry Kanianka Vás pozýva na koncert skupiny Nedvědovci,

ktorý sa uskutoční 22.02. 2016 (v pondelok) o 19,00 hod. v Dome kultúry Kanianka

Vstupné : predpredaj 9,- € , pred koncertom 12,- €

Vstupenky si môžete zakúpiť v Dome kultúry Kanianka

Nedvědi

docVerejná vyhláška

Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_11-2015_Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_11- 2015_Záväzná časť

Grafická časť

Variant 1

jpg02_Komplexny návrh kataster_Variant 1

jpg03_Komlexný návrh-obce_Variant1

jpg04_Doprava_Variant-1

jpg05_Technická vybavenosť_Variant-1

jpg06_PPF_Variant-1

jpg07_Regulácia a VPS_Variant1

Variant 3

jpg01_Śiršie vzťahy

jpg02_Komplexny návrh kataster_Variant3

jpg03_Komplexny návrh-obec_Variant-3

jpg04_Doprava_Variant-3

jpg05_Technická vybavenosť_Variant-3

jpg06_PPF_Variant-3

jpg07_Regulácia a VPS_Variant-3

Správa o hodnotení vplyvu na životné prostredie

pdfSpráva_o_hodnotení