Hlavné menu

Obec Kanianka ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov obstaráva prieskumom trhu zákazku s nízkou hodnotou pod názvom: „Záhradné kompostéry“
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 14.990,- € .
Bližšie informácie na Obci Kanianka, Obecný úrad Kanianka, SNP 583/1, 971 01 Kanianka, kontaktná osoba Ing. Martin Badák resp. u starostu obce Kanianka – Ing. Ivora Husára, tel. 046/5400615.

Výzva

Zmluva

Obecný úrad oznamuje občanom, že od 28.5.2018 začína spoločnosť Eurovia Sk a.s., s opravou ulíc Stará cesta a ul. Lesná.
Žiadame občanov, aby rešpektovali prenosné dopravné značenia.

1 2 3 69