KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Stavba, ktorá bola zazmluvnená v roku 2010 je skrátka nepodarok. Hlavný dodávateľ diela spoločnosť COMBIN Banská Štiavnica, ktorá zhodou okolností vyhrala aj súťaž na budovanie kanalizácie v Opatovciach nad Nitrou, neuznala žiadnu našu reklamáciu. Celý systém má kapacitu zhruba 5 m3 vody, no zádržná nádrž má kapacitu ani nie polovičnú. Pri prestávkach, či odstávke vytečie z fontány množstvo pitnej vody takpovediac do kanála.

Štandardne stojí vodné za fontánu asi 1000 €/sezóna. Posledná faktúra za vodu však bola vo výške ccas. 3100 €, preto Dom kultúry reklamoval tak fakturáciu, ako aj samotný vodomer. Vodárenská spoločnosť od demontáže vodomeru k dnešnému dňu nedoručila protokol o výsledku preskúšania úradného meradla.

fotosutaz kanianka2

Obecný úrad Kanianka oznamuje, že na základe vyjadrenia statika a v súlade s uznesením OZ č. 80/2015 zo dňa 24.6.2015 bude od 1.9.2015 kultúrny dom v hornej časti obce Kanianka uzavretý. V súvislosti s jeho technickým stavom sa pripravuje výmena strechy a rekonštrukcia.