KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

MDZ

Obecný úrad Kanianka oznamuje zmenu úradných hodín od 2. 3.2015 nasledovne:

Pondelok: 7,30 h - 16,00 h

Utorok: 7,30 h - 16,00 h

Streda: 7,30 h - 16,30 h

Štvrtok : 7,30 h - 16,00 h

Piatok: 7,30 h - 13,00 h


Obedná prestávka: 11,30 h - 12,00 h

Obec Kanianka pripravuje výstavbu novej odstavnej plochy, na ktorej budú môcť parkovať vozidlá v lokalite Novej ulice v areáli bývalej Materskej školy v sídlisku. V rámci informovania verejnosti Vám predkladáme situáciu navrhovaného stavu.

Prípadné návrhy, pripomienky môžete doručiť na obecný úrad Kanianka najneskôr do 10. marca 2015

pdfSituácia navrhovaný stav