KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Čaj o piatej

img155

Obec Kanianka zverejňuje Zápisnicu z miestnej obhliadky stavebného stavu cesty III/05063

pdfZápisnica z obhliadky cesty

Obec Kanianka požiadala o možnosť vybudovania prechodu pre chodcov v lokalite pri pohostinstve Nemčík.

Prikladáme stanovisko dopravného inšpektorátu

pdfNesúhlas s dopr. značením