Hlavné menu

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY KANIANKA 2018

Dňa 29. 3. 2018   sa  uskutoční „ DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
v čase od 8,00 – 15,30 hod., kde   si môžu rodičia  so svojimi deťmi prezrieť areál školy, oboznámiť sa s prostredím materskej školy a zároveň si  zapísať svoje dieťa do MŠ.

Obec Kanianka zverejňuje prvú spracovanú verziu komunitného plánu obce Kanianka. Spracovateľ vychádzal z dotazníkov, ktoré boli zverejnené na webe obce a boli zaslané občianskym združeniam.   Pripomienky a podnety k materiálu doručte na obecný úrad Kanianka v termíne do 31. 3. 2018.  Do materiálu vpisujte Vaše zmeny červenou farbou, v prípade vypustenia niektorých statí tieto vyznačte ako prečiarknuté.

Komunitny plan socialnych sluzieb Kanianka

Stredoslovenská energetika- Distribúcia, a.s.. oznamuje, že v termíne
 08.03.2018 od 08:00  do  14:00
14.03.2018  od 08:00  do  14:00
bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika
– Distribúcia, a.s.. na uliciach uvedených v dole v prílohách.

Vyrozumenie 1403

Vyrozumenie 0803

1 2 3 14