Hlavné menu

Obecný úrad oznamuje občanom, že prechod pre chodcov v sídliskovej časti obce bude uzavretý z dôvodu rekonštrukcie schodov do 16.11.2019.

Oznamujeme občanom, že v čase od 8. 11. 2019 do 15. 11. 2019 bude uzatvorené schodisko na ulici Bojnická v Kanianke, v smere od potravín Koruna na hlavnú cestu.

Obec Kanianka zverejňuje ponuku obsadenia funkcie kronikár/ka obce Kanianka.
Záujemcovia o dohodu o vykonaní práce sa môžu ohľadom konkrétnych podmienok informovať u prednostky obecného úradu Kanianka
Ing. Tatiany Molnárovej, č. tel. 046/5400615.

Obec Kanianka oznamuje občanom Slovenskej republiky, ktorí majú trvalé bydlisko  na území obce Kanianka a v čase volieb do NR SR sa budú zdržiavať mimo územia Slovenskej republiky, že svoje žiadosti na „VOĽBU POŠTOU“ môžu posielať na emailové adresy:

ocu.kanianka@stonline.sk

Všetky informácie k voľbám nájdete na stránke Ministerstava vnútra a taktiež na web stránke obce Kanianka “ Voľby do NR SR 2020″

 Ziadost_o_volby_postou.pdf(341.5 kB)Ziadost_o_volby_postou.pdf

1 2 3 16