Hlavné menu

Záujemcovia z Kanianky o výstup na Maguru sa môžu nahlásiť do 20.4. 2019 v kancelárii DK Kanianka , kde zároveň obdržia konzumný lístok.

Obec Kanianka prijme do pracovného pomeru opatrovateľku na plný pracovný úväzok.
Podmienka: Platný opatrovateľský kurz.
Mesačná mzda: v zmysle platovej tarify  podľa §7 ods. 1 zák. 553/2003 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z.z. v platnom znení.
Nástup od 1.6.2019

1 2 3 12