Hlavné menu

Riaditeľka MŠ oznamuje rodičom, že dňa 30.10.2020 bude materská škola z technických príčin zatvorená.
V dňoch 2.11.; 6.11. a 9.11.2020 budú jesenné prázdniny , MŠ bude v prevádzke , preto prosíme rodičov, aby si záväzne na uvedené dni nahlásili svoje deti u p. učiteľkách na triedach. Termín nahlásenia záujmu do 29.10.2020 do 12,00 hod.
Zároveň oznamujeme, že priebežné informácie budú zverejnené na web stránke obce.

Vážení občania, obec Kanianka

Vám  v súvislosti s testovaním na COVID 19 oznamuje nasledovné informácie:

Testovanie v obci Kanianka sa pre obyvateľov v hornej časti obce uskutoční v budove Kultúrneho domu Kanianka, Stará cesta č.29/13 (jedno odberné miesto).

Do hornej časti obce Kanianka odporúčame na testovanie obyvateľov z ulíc:

Banícka, Bojnická cesta, ČSĽA, Hviezdoslavova, Košovská, Krátka, Kukučínova, Lazianska cesta,  Lesná, Lipová, Lúčna, Mierová,  Mlynská,  Pionierov, Pod Vinicou,  Poľovnícka, Porubská cesta, Sládkovičova,  Stará cesta,  Športová, Štúrova,  Tehelná, Veterná, Záhradná, Pánsky Háj,  Za Lančekom, Zlatná.

Testovanie pre ostatných obyvateľov obce sa uskutoční v budove Domu kultúry v Kanianke v sídliskovej časti, SNP č.584/3 (dve odberné miesta).

Na odberné miesto: Dom kultúry v sídliskovej časti obce …..testovanie odporúčame ostatným obyvateľom z ulíc, ktoré nie sú  uvedené v hornej časti obce Kanianka.

Obyvateľom nad 65 rokov sa neodporúča zúčastniť sa testovania.

K testovaniu si prineste:

Občania nad 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca

Požiadavka je pri odbere aj na nahlásenie svojho telefónneho čísla na mobil alebo pevnú linku.

Podľa posledných pokynov sa má testovanie vykonávať  od 7,00h do 22,00h v dňoch 31.10. 2020 v sobotu a 1.11.2020 v nedeľu.

 

Za odbery zodpovedajú ozbrojené sily SR, ktoré akciu „Spoločná zodpovednosť“ organizujú  v súčinnosti s políciou  SR a RÚVZ.

Zverejnené informácie sa môžu priebežne meniť  v zmysle pokynov a usmernení, ktoré obec  postupne dostáva.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR žiadame občanov obce Kanianka, aby nosili rúška v exteriéri, to znamená vonku, ako aj v interiéri vo  verejne prístupných budovách. Protipandemické povinnosti má povinnosť kontrolovať štátna aj obecná polícia.

Dňa 20.10.2020 bude pokračovať opilovanie konárov nad vozidlami, ktoré parkujú na ulici Školská v úseku od križovatky po priehradu. Žiadame vodičov, aby v čase od 7,00 hod do 14,30 hod svoje vozidlá preparkovali .

OZNAM – povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza (ďalej len „RVPS Prievidza“) oznamuje občanom, ktorí nemajú zaregistrovaný chov ošípaných pre vlastnú spotrebu, týka sa to aj chovu len s jednou ošípanou, že sú povinní zaregistrovať tento chov v Zmysle § 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Registráciu je nutné realizovať v termíne najneskôr do 23.10.2020.

Oznam – povinnosť registrácie chovu ošípaných

tlačivo_registrácie chovu 1 ošípanej na domácu spotrebu

minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné chovy

Africký mor ošípaných (AMO)  u domácich ošípaných a diviakov

tlačivo – registrácia chovu

tlačivo_predaj ošípanej na domácu spotrebu

 

 

1 2 3 24