KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Informácia pre občanov - voličov a kandidátov na poslancov a na starostu obce:


Obec Kanianka v súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 zverejňuje počet obyvateľov obce Kanianka - 4.127.

Zároveň v súlade s prílohou k zákonu č. 401/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí je minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce na petícii - 200.

Starosta obce menoval zapisovateľa miestnej volebnej komisie Mgr. Máriu Biskupičovú, Kanianka, Stará cesta 11/8 , ktorej sa na uvedenú adresu doručujú kandidátne listiny najneskôr 55 dní pred konaním volieb t.j. najneskôr 21.9.2014 do 24,00 hodiny.

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15.11.2014
pdfOznámenie

SNP1

Oznamujeme občanom v hornej časti obce, že po zásahu bleskom a následným prepätím siete bola znefunkčnená časť ústredne, ktorá zabezpečuje drôtový prenos signálu obecného rozhlasu. Preto je v tejto lokalite obecný rozhlas nefunkčný.

Na odstránení poruchy sa pracuje.

Od roku 2015 sa otvára nové programovacie obdobie, v ktorom obec Kanianka a ostatné inštitúcie môžu získať eurofondy len na základe spracovaných dokumentov, pričom jedným z nich je aj plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja. V súčasnosti pripravujeme tento dokument. Pre jeho zhotovenie je potrebné spracovať množstvo štatistických údajov a informácií. Rovnako si dokument vyžaduje súčinnosť organizácií a jednotlivcov. Vzhľadom k uvedenému Vás zdvorilo žiadame , aby ste boli nápomocní pri spracovaní formuláru. Vyplnený formulár doručte na obecný úrad v termíne do 15.8.2014 na emailovú adresu.

docFormular pre obyvatelov