KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Verejná vyhláška

pdfVerejná vyhláška_internet

Správa o hodnotení

pdfSprava o hodnoteni vplyvu Kanianka 2014

Koncept ÚPN

pdfUPN Kanianka_Koncept_Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_Záväzná časť

Grafická časť Konceptu ÚPN

pdf01_Širšie vzťahy

pdf02_Komplexny návrh_Kataster

pdf03_Komplexny návrh_Obec_Variant1

pdf03_Komplexny návrh_Obec_Variant2

pdf04_Doprava_Variant1

pdf04_Doprava_Variant2

pdf05_Technická vybavenosť_Variant1

pdf05_Technická vybavenosť_Variant2

pdf06_Odňatie Poľnohospodárskej pôdy_Variant1

pdf06_Odňatie Poľnohospodárskej pôdy_Variant2

pdf07_Schéma záväzných častí a VPS_Variant1

pdf07_Scéma záväzných častí a VPS_Variant2
Obec Kanianka zverejňuje Zápisnicu z miestnej obhliadky stavebného stavu cesty III/05063

pdfZápisnica z obhliadky cesty

Obec Kanianka požiadala o možnosť vybudovania prechodu pre chodcov v lokalite pri pohostinstve Nemčík.

Prikladáme stanovisko dopravného inšpektorátu

pdfNesúhlas s dopr. značením

pdfVyjadrenie TSK