Hlavné menu

SSE-distribúcia v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že v termíne od 21.2.2017 od 9,30 h do 21.2.2017 do 14,30 hodiny, bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – distribúcia a.s. Obmedzená distribúcia bude pre nasledovné odberné miesta:

Ulica Májová 4,429,430,431,434

Pod vinicou 424 a 426

Nová 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,38

Obecný úrad informuje občanov, že na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prievidzi, z dôvodu výskytu vtáčej chrípky sa do 15. februára 2017 vykonáva súpis všetkých chovov hydiny a vtákov chovaných v zajatí.

Vyzývame preto občanov, ktorí chovajú v zajatí hydinu a vtákov, aby to nahlásili okamžite na obecný úrad buď osobne, alebo telefonicky na číslo 5400615.

1 2 3 8