Hlavné menu

Obecný úrad Kanianka oznamuje občanom, že v dňoch 13.9. , 16.9.,19.9.2019 bude v obci realizovaný zber  veľkoobjemového  komunálneho odpadu prostredníctvom VOK. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nehádzali stavebný odpad, drevo, železný odpad, starý nábytok. Železo a drevo umiestnite vedľa kontajnera.

1 2 3 14