KANIANKA

Oficiálne stránky obce Kanianka

Hlavné menu

Obecný úrad Kanianka oznamuje uvoľnenie jednoizbového obecného nájomného bytu na ulici Nová 600.

Záujemci informujte sa na obecnom úrade Kanianka, alebo na tel. č. 0905 554006.

Verejná vyhláška

pdfVerejná vyhláška_internet

Správa o hodnotení

pdfSprava o hodnoteni vplyvu Kanianka 2014

Koncept ÚPN

pdfUPN Kanianka_Koncept_Textová časť

pdfUPN Kanianka_Koncept_Záväzná časť

Grafická časť Konceptu ÚPN

pdf01_Širšie vzťahy

pdf02_Komplexny návrh_Kataster

pdf03_Komplexny návrh_Obec_Variant1

pdf03_Komplexny návrh_Obec_Variant2

pdf04_Doprava_Variant1

pdf04_Doprava_Variant2

pdf05_Technická vybavenosť_Variant1

pdf05_Technická vybavenosť_Variant2

pdf06_Odňatie Poľnohospodárskej pôdy_Variant1

pdf06_Odňatie Poľnohospodárskej pôdy_Variant2

pdf07_Schéma záväzných častí a VPS_Variant1

pdf07_Scéma záväzných častí a VPS_Variant2
Obec Kanianka zverejňuje Zápisnicu z miestnej obhliadky stavebného stavu cesty III/05063

pdfZápisnica z obhliadky cesty

Obec Kanianka požiadala o možnosť vybudovania prechodu pre chodcov v lokalite pri pohostinstve Nemčík.

Prikladáme stanovisko dopravného inšpektorátu

pdfNesúhlas s dopr. značením

pdfVyjadrenie TSK