Hlavné menu

Vedúca vývarovne Kanianka oznamuje všetkým stravníkom, že stravné lístky zakúpené v  roku 2021 je potrebné minúť do konca roka 2021. Zároveň Vám oznamujeme , že vývarovňa v Kanianke bude v prevádzke do 23.12.2021 vrátane. V prevádzke sa opätovne začne variť 10.1.2022.

Na základe uznesenia vlády o lockdowne bude prevádzka obecného úradu obmedzená v termíne od 25.11.2021 do zrušenia mimoriadnych opatrení. V obmedzenom režime budú stránky vybavené iba v stredu, v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. a to za prísnych hygienických opatrení.  Do priestoru obecného úradu môžu vstúpiť  najviac dvaja občania, pričom  sa nemôžu nachádzať v tej istej kancelárii. Občania sa budú preukazovať dokladmi o OTP. Žiadame obyvateľov, aby využívali elektronické komunikačné prostriedky.

Vedierka na kuchynský BRO si občania môžu vyzdvihnúť v DK Kanianka v sídliskovej časti obce.  Týka sa to tých domácností, ktoré si doteraz vedierka neprevzali a sú povinné kuchynský BRO likvidovať v hnedých kontajneroch.  Jedná sa o ulice:  SNP, Bojnická, Nová, Školská, Májová, Lúčna.

1 2 3 36